Axence nVision

NetScout

Axence nVision е софтуер, предоставящ всичко необходимо за защитата и управлението на фирмените мрежови системи и устройства по най-ефективен начин. Той се състои от 5 модула, които в комбинация спомагат за по-добрата производителност на фирмените процеси като предоставят постоянен мониторинг на мрежите, възможност за техническа поддръжка чрез отдалечен достъп и предотвратяване на проблеми, свързани с кражба на данни и неправомерно използване на фирмени ресурси.

 

Axence nVision позволява цялостна визуализация в реално време на почти всички аспекти на фирмената мрежа, но визуализирането на системата има нужда и от възможности за реакция, в случай на проблем и Axence nVision притежава всички необходими инструменти, за да открие повредата и да предприеме необходимите мерки за нейното отстраняване.

 

Уверете се в качествата на Аxence nVision още сега, с напълно функционалната trial версия, която може да бъде свалена от сайта на Axence nVision.

 

Изтеглете демо версия

 

 

 

Петте модула на Axence nVision:

  • Мрежов модул

Мрежовият модул автоматично открива всички свързани устройства от мрежата, както и наблюдава всички мрежови устройства и публични услуги, като например пощенски сървър и уеб сървър. Може да изпраща автоматични известия при проблемни ситуации, например при прегряване на сървърното помещение или работата на сървър при високо натоварване продължително време. Чрез тези функции се осигурява пълен контрол на мрежовата среда.

 

Най-важното предимство на мрежовият модул е възможността за отчитане и анализ на състоянието, както на малки мрежи, така и на големи такива, в реално време, което позволява тяхното ефективно наблюдение. Модулът наблюдава работата на операционнaтa системa, принтерите, суичовете, рутерите и UPS устройствата. Софтуерът създава т.нар. „умни“ карти, които групират устройствата във фирмената мрежа по определени критерии за по-лесно следене на тяхната работа. Системата наблюдава всички устройства едновременно, като така разпределя ресурсите си, че да не предизвиква претоварване на мрежата. Отчети-замести с отчет - Множество варианти на рапорти и класифициране на информация. Рапорт за работата на системата – памет, работа на процесора, натоварване на мрежовия интерфейс, мрежов трансфер и рапорти за услуги и приложения – време за отговор, загуба на пакети, параметри на MS SQL и т.н.

  • Инвентарен модул

Инвентарният модул сканира работните станции и сървъри и дава отчет за използвания софтуер и хардуер. Прави справки за легален и нелегален софтуер и помага да се разбере дали служителите използват софтуер, който не трябва да работи на техните работни станции. Модулът позволява да се следи кои лицензи са използвани или не и кога изтичат, което води до по-добро планиране на разпределението им, както и дали е необходимо закупуването на нови. Той спомага и за хардуерна инвентаризация като за всеки компонент може да се държи отчетност за направените разходи, гаранция, сериен номер, отговорни лица и други. Следи голям обем информация като оставащо пространство на твърдите дискове, използвана процесорна мощ и други подобни характеристики, което би индикирало навреме за нуждата от закупуването на допълнителна техника. Тази функция е изключително полезна, с цел да се предотврати сериозна повреда в цялостната система на компанията.

 

Основно предимство на инвентарния модул е високата степен на техническа иновация, мощност и високата прецизност при събирането на данни, заедно с интуитивния метод за тяхното представяне. Благодарение на специалния графичен интерфейс, работата с инвентарния софтуер е изключително лесна и бърза. За минути се представя цялостна и подробна информация за състоянието на мрежовата инфраструктура. Софтуерът автоматично алармира при добавяне на нови приложения, така че бързо и лесно те да бъдат одобрени от администратора на мрежата. Oсвен това продължава да сканира машините, дори и ако те са в офлайн режим, благодарение на вградения офлайн скенер. 

  • Потребителски модул

Потребителският модул дава отчети и позволява да се следи кои служители отделят време на извънработни дейности, какви са те и колко време е използвано за всяко действие. Чрез следенето на изразходеното време за всяко приложение, може да се направи по-добър работен график с правилно разпределени задачи и почивки. Функциите на модула са още да блокира достъпа до определени уеб страници, несвързани с бизнеса, като така не се нарушава предимството от използването на интернет на работното място. Към средствата за блокиране влиза и възможността за отказване на достъп до определени приложения. Друга функционалност е следенето на електронната поща на служителите, но от съображение със закона системата взима само заглавията на кореспонденцията. Допълнително модула следи и целия генериран интернет трафик от всяка работна станция, както в локалната мрежа, така и в глобалната. Потребителският модул осигурява и пълен отчет на всички използвани печатни услуги, техния разход, брой и вид разпечатани страници.

 

Използването на потребителския модул в Axence nVision няма за цел единствено да е ефективен от гледна точка на наблюдението и сигурността, но и да бъде съобразен с всички законови аспекти. Поради тази причина софтуерът не следи съдържанието на кореспонденцията по електронна поща (единствено заглавията на писмата се записват), вътрешните разговори и това какво се изписва на клавиатурата, с цел запазване на корпоративната сигурност и конфиденциалност (напр. пароли, данни за достъп и др.).

  • HelpDesk модул

HelpDesk модулът спомага за бързото отстраняване на проблеми, затрудняващи или прекъсващи работният процес, без нуждата от изпращане на сервизен техник до проблемната локация, спестявайки време и разходи. Това става чрез няколко средства. Едно от тях е вътрешната система за съобщения – тикет система. Потребителите създават съобщения за конкретните си проблеми, на които могат да се задават различни приоритети, да собавят коментари, screenshot-и и прикачени файлове за по-нагледно описване на проблема. Друго такова средство е вграденият чат клиент за по-бърза комуникация със служителите, имащи нужда от помощ. Този модул позволява отдалечен достъп до проблемните компютри, а това действие може да се извърши дори за компютри вън от офисната мрежа, например лаптоп в дома на даден служител.

  • DataGuard модул

DataGuard модулът отговаря за предпазването на Вашата информация от недоброжелатели, като контролира достъпа, индивидуално на всеки служител, до определени устройства (преносимите флаш памети са най-честият метод за извличане на информация или манипулиране на системата) или глобално, на различни нива (фирма, отдел) за изграждане на функционираща структура. Ограничават се както ползваните в момента устройства, които се следят в реално време, така и предишно използвани. Води се пълен отчет за всяко свързване и премахване на устройствата, независимо от настройките за достъп. Възможна опция е и отказването на достъп до цял тип устройства. Софтуерът защитава системата с парола срещу намеса и изтриване на файлове, дори в случай, че потребителят притежава администраторски права.
Loading...
Loading...
Loading...