Wheel Systems

 

WHEEL SYSTEMS е водещ разработчик на иновативни решения за ИТ сигурност. WHEEL SYSTEMS се специализират в управлението на оторизацията и автентификацията на потребителя, както и мониторинг на достъпа до корпоративните мрежи. Продуктите WHEEL съчетават креативност и лекота, изполвайки силни мерки за сигурност. WHEEL е лидер при решенията за мобилна автентификация в Централна и Източна Европа и е една от малкото компании, осигуряваща комплексни решения за наблюдение и запис на сесии с отдалечен достъп. Продуктовата гама се допълва от широк набор услуги, които включват внедряване, консултации, обучения и техническа поддръжка.

 

„Компаниите, решили да внедрят FUDO, получават инструмент, който осигурява тяхната ИТ сигурност на съвсем различно ниво. FUDO позволява пълен контрол на всички отдалечени връзки към сървъра на инфраструктурата и гарантира спокойствието на системните администратори с много по-големи възможности за мониторинг от страна на ИТ персонала, отговарящ за сигурността.“

 Patryk Brożek, CEO, Wheel Systems

 

Предимства на решението FUDO:

•  Надежден и бърз анализ на сесии с отдалечен достъп под формата на видео материали. Силна защита срещу злоупотреба с административни права поради възможността за незабавна намеса и блокиране на дистанционния достъп.

•  Най-бързият начин да се осигурят солидни доказателства за неправомерни действия, под формата на записани сесии с маркирани важни детайли.

•  Перфектен инструмент за налагане на правила за дистанционна поддръжка и услуги.

•  Удобен помощник на системните администратори, които могат да използват записаните сесии за тренировъчни цели.

•  Нисък разход на ресурси. Лесно и бързо интегриране, което не се нуждае от никакви промени по сървърните или потребителските системи.

 

Непрекъснатото наблюдение, контрол и запис на сесиите с отдалечен достъп значително увеличава сигурността на данните.

FUDO е безспорен лидер в съвременните технологии, позволяващ наблюдение, контрол и запис на всички отдалечени сесии за достъп до ИТ инфраструктурата. FUDO осигурява възможно най-високите нива за сигурност на корпоративните ИТ системи, подложени на ежедневен достъп от външни партньори. FUDO активно следи мрежовия трафик и записва всички SSH, RDP, HTTP, HTTPS, MySQL, Oracle и VNC сесии на отдалечен достъп. FUDO дава възможност за анализиране, както на архивираните сесии, така и на текущите активни връзки. При проследяване на активна сесия администраторът може да я прекрати, паузира или да се присъедини към нея за съвместна работа с отдалечения потребител. Всички сесии, записани на FUDO, са криптирани и записани с маркирани важни детайли.

FUDO може да сведе до минимум последствията, свързани с оторизиране на достъпа на външни служители до ИТ инфраструктурата. Възможността за проследяване на текущите връзки, блокиране на неоторизираните действия или управление на правата за достъп позволява активна сигурност на наблюдаваните ИТ системи. В случай, че се появи съмнение за неправомерни действия, FUDO дава възможност за намиране на съмнителната сесия и преглеждането и секунда по секунда под формата на видео.

 

Наблюдение на сесиите в реално време

FUDO осигурява възможността за наблюдение на текущите сесии на достъп в реално време в уеб браузер. Само с един клик се стартира вграден плейър за преглед на сесиите, без да се налага да се инсталира допълнителен софтуер. В случай на връзки с терминалния сървър разглежданото съдържание е напълно активно и позволява да бъде копирано в клипборда.

 

Незабавно блокиране на сесии

В случай, че администраторът забележи някакви неоторизирани действия, FUDO дава възможност за блокиране на даден потребител и временно прекратяване на връзката му, както и отнемане на правата му за достъп.

 

Съвместен, споделен достъп до сесии

В случай, че е необходимо да се помогне на даден потребител в работата му, FUDO дава възможност за споделен достъп до сесията между администратора и потребителя, като същевременно запазва напълно яснотата кой е извършителя на всяко действие.

 

Единна, независима платформа

FUDO не изисква никакъв допълнителен софтуер, нито агенти на наблюдаваните сървъри или приложения за одит и анализ на записаните сесии. FUDO предлага всичко необходимо за ефективна работа.

 

Иновативен и лесен за използване интерфейс

FUDO разполага с голям набор от опции за конфигуриране, но въпреки това остава лесен за използване. Всеки администратор е в състояние ефективно да управлява устройството, без да е необходимо прочитане на стотици страници от ръководството за експлоатация.

 

Timestamping – запис на сесии с маркирани важни детайли

Цялото съдържание, съхранявано на FUDO, е криптирано и записано с маркирани важни детайли. По този начин записаните сесии могат да бъдат използвани, например в съда, като неоспорими доказателства.

 

Споделяне на сесиите с отдалечен достъп

FUDO дава възможност за споделяне в реално време и обмен на сесии с други потребители без права на администратор. Това е толкова лесно, колкото изпращането на генериран линк към някой друг потребител, който се налага да прецени ситуацията и да предложи предприемане на по-нататъшни действия.

 

Подробно възпроизвеждане на сесията

Данните, съхранявани на FUDO не са само под формата на видео. Те са също така метаданни, качени файлове, записване на действията с клавиатура и мишка, както и мрежовата и потребителската активност. Всичко това позволява възпроизвеждането на събитията, точно както се случват в наблюдаваната система. Плейърът позволява прескачане на периодите без активност, бързо превъртане напред и търсене  на конкретен кадър от видеото.

 

Контрол на протоколните функции

Възможност за избирателно контролиране на достъпа до функциите на различни RDP и SSH протоколи.

 

Проактивна наблюдение на сесиите

Автоматично прекратяване на потребителската връзка и блокиране на потребителския акаунт при регистриране на неразрешено действие от страна на потребителя.

 

Синхронизация с Active Directory

Синхронизиране на потребителските дефиниции с Active Directory сървъра и управление на достъпа до обектите по потребителски групи.

 

Прехвърляне на потребителски данни за вписване в реално време

Възможност за замяна на данните за вписване с тези на друг потребител, както и предоставяне на достъп до избрани ресурси в реално време.

 

Cluster-на имплементация в режим multi-master

Възможност за използване на решението като multi-master cluster с висока достъпност (high-availability), което води до завишена производителност.

 

Наблюдение на анонимните връзки със сървърите

Наблюдение на анонимните връзки със сървърите без необходимост от установяване автентичността на потребителите от FUDO.

 

Следене на активността на сесиите

FUDO може да проследява активността на сесиите в реално време. Тази функция позволява на администраторите да се съсредоточат само върху тези връзки, в които потребителите са активни в текущия момент.
Loading...
Loading...
Loading...