NetScout

NetScout

Netscout Systems е лидер на пазара за управление на обединено доставяне на услуги, което позволява цялостно, от край-до-край, подсигуряване на мрежата и приложенията. От над 29 години, NetScout доставят силно развита packet-flow технология, която предоставя цялостна и достоверна информация в реално време за производителността, отнасяща се за мрежата, приложенията и потребителите. Тези решения позволяват на IT персонала да предвидят, открият и разрешат проблеми, свързани с мрежата и доставянето на услугите. NetScout nGenius и Sniffer решенията са разположени в над 20,000 от най-големите корпорации в света, правителствени организации, и в над 165 доставчици на услуги, в над 1 милион мрежови сегменти, за да се осигури доставянето на услуги до потребителите по безпроблемен начин.

 

 

Предимства на решенията на NetScout:

 

-Една платформа, обединяваща управлението на производителността на мрежови процеси и приложения и осигуряваща високо качество на доставяните услуги

-Улеснено управление на доставяните услуги и намаляване на оперативните разходи и разходите по поддръжката

-Извличане и предоставяне на информация от микро и макро ниво на сложни, многослойни среди за доставяне на услуги, включително сървъри, приложения, потребители и мрежи

-Ефективно управление на здравето и достъпността на разнообразни компоненти от дадени услуги

-Детайлни, графично-изобразени данни в реално време или в исторически план, извлечени от анализите на потоците от мрежови пакети

-Информацията се представя в обобщен изглед от високо ниво, с възможност да се преминава към все по-детайлен изглед до достигане на най-ниско ниво – разглеждане на съдържанието на отделни пакети

-Архитектурата от корпоративно ниво поддържа големи по размер географски разпръснати среди

 

 

Компоненти на NetScout платформата:

 

Хардуер:

-nGenius InfiniStreamустройства, специално пригодени и с голям капацитет, за задълбочено изследване на пакети

-Netflow Collector устройства, с голям капацитет, които събират информация от потоците от данни от рутери и суитчове с включена „Flow” функционалност, като например Cisco NetFlow, Juniper J-Flow, sFlow и Huawei NetStream

-Virtual Agent – plug-and-play устройство, което наблюдава процесите в даден виртуален сървър

-Packet Flow Switch устройства, с голям капацитет, които изпълняват ролята на суичове за центрове с бази данни, спомагащи за по-ефикасно наблюдение на мрежови процеси

 

Софтуер:

-nGenius Performance Managerпозволява на операторите по-ефективно да анализират, оптимизират и решават проблеми с производителността на техните мобилни IP мрежи от данни

-nGenius Service Delivery Manager алармира, известява за събития и извършва задълбочени анализи в реално време, което позволява на операторите да се справят мигновено при проблеми с потребители, услуги и мрежи

-nGeniusONE управление на производителността на мрежови процеси и приложения, което предлага цялостен изглед върху услугите, разпространени по приложни слоеве, край-до-край мрежи и разнообразни потребителски устройства
Loading...
Loading...
Loading...