Киберзаплахите стават все по-сложни и усъвършенствани, което изисква от организациите да възприемат проактивен подход за защита на своите системи и данни. За да отговори на това предизвикателство, специалистът в киберсигурността N-able представи решение за „Управлявано откриване и реагиране на крайни точки (MDR), което допълва съществуващото предложение на компанията за „Откриване и реагиране на крайни точки (EDR) със специални управлявани услуги за сигурност.

На базата на технология на SentinelOne, един от водещите доставчици на решения за сигурност на крайни точки, N-able EDR предлага усъвършенствани възможности за откриване и реагиране на заплахи. Решението използва машинно обучение и изкуствен интелект, за да анализира данни от крайни точки и да идентифицира потенциални заплахи в реално време. След като бъде открита, заплахата може да се изолира и коригира, което помага за предотвратяване на инциденти със сигурността. Как работивиж тук.

Но дори и най-напредналите EDR решения могат да извлекат полза от човешкия опит и контрол. Тук се проявява силата на N-able MDR. С помощта на Security Operations Center (SOC), който работи в режим 24×7, и експертите на N-able, организациите могат да издигнат на следващо ниво сигурността на крайните си точки.

N-able MDR се базира на решението Vigilance Respond MDR на SentinelOne, което предоставя набор от управлявани услуги за сигурност, предназначени да помогнат на организациите да откриват, разследват и реагират на заплахи. N-able MDR прави крачка напред, като интегрира тези услуги с N-able EDR, осигурявайки безпроблемно решение за сигурност „от край до край”.

С решението N-able MDR организациите могат да се възползват от:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщено, N-able MDR е мощно допълнение към решенията за сигурност на крайната точка. Чрез комбиниране на усъвършенствани EDR възможности с управлявани услуги за сигурност, организациите могат да се възползват от най-доброто от двата свята – авангардна технология и човешки опит. С N-able MDR организациите могат да възприемат проактивен подход към сигурността на крайната точка, което ще им помогне да защитят своите системи и данни от днешните непрекъснато развиващи се киберзаплахи.

КОМПЮТЪР 2000 е официален дистрибутор на N-able за България и Румъния

___

If this information is helpful to you read our blog for more interesting and useful content, tips, and guidelines on similar topics. Contact the team of COMPUTER 2000 Bulgaria now if you have a specific question. Our specialists will be assisting you with your query. 

Content curated by the team of COMPUTER 2000 on the basis of news in reputable media and marketing materials provided by our partners, companies, and other vendors.

Follow us to learn more

CONTACT US

Let’s walk through the journey of digital transformation together.

By clicking on the SEND button you agree to the processing of personal data. In accordance with our Privacy Policy

5 + 5 =